+48 85 8686 100
+48 85 8686 101
chm@chm.eu

Zapytanie Ofertowe z dnia 23 sierpnia 2018 r. na roboty budowlane

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na roboty budowlane obejmujące: Część I: budowa budynku Centrum Badawczo Rozwojowego ChM i oczyszczalni ścieków; Część II: budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną.

Termin składania ofert upływa: 24.09.2018 r.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe: pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: pobierz

Załącznik nr 2 - Dokumentacja wykonawcza: pobierz

Załącznik nr 3 - Ogólne Warunki Umowy: pobierz

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o akceptacji Ogólnych Warunków Umowy: pobierz

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych  kapitałowych z zamawiającym: pobierz

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: pobierz

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o spełnieniu warunków wiedzy i doświadczenia: pobierz

Załącznik nr 8 - Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: pobierz

Załącznik nr 9 - Specyfikacja wykonania przedmiotu zamówienia: pobierz

Załącznik nr 10 -  Specyfikacja cen: pobierz

 

Pytania i wyjaśnienia:

Informacja Zamawiającego nr 1: pobierz

Informacja Zamawiającego nr 2: pobierz