+48 85 8686 100
+48 85 8686 101
chm@chm.eu

PRODUKTY

Sztandarowe produkty firmy to przede wszystkim:  
  • System gwoździ śródszpikowych blokowanych CHARFIX® oraz CHARFIX2®, ChFN®, ChFN2®
  • System stabilizacji kręgosłupa CHARSPINE® oraz IDS®
  • System płytek blokowanych ChLP®
  • Stabilizator zewnętrzny CHARSTAB®
  • Stabilizator dynamiczny DSB/DSK

Zobacz pełną ofertę

            

      Zobacz pełną ofertę

CHARFIX System gwoździ śródszpikowych blokowanych przeznaczony jest do osteosyntezy złamań kości długich. Składa się z implantów i instrumentariów umożliwiających ich wygodne wprowadzanie oraz sprawne usuwanie.
Implanty wykonane są ze stali chirurgicznej lub stopu tytanu. Dostępne są w wersjach litej lub kaniulowanej.
Konstrukcja poszczególnych gwoździ pozwala na zastosowania różnych metod stabilizacji oraz umożliwia zaopatrywanie niskich złamań obwodowych.
Różnorodność i rozmieszczenie otworów w części bliższej i dalszej gwoździ pozwala na wielopłaszczyznowe zespolenie złamania. Opcja zablokowania wkręta w gwoździu zapewnia większą stabilizację i zmniejsza ryzyko przemieszczeń kątowych oraz migracji odłamów.
Obecna konstrukcja instrumentariów jest wynikiem wieloletnich doświadczeń użytkowników i współpracy ze środowiskiem lekarskim.
Ujednolicone zestawy pozwalają na szybsze opanowanie technik operacyjnych i zasad posługiwania się narzędziami.
System jest wyposażony w celownik dalszy ułatwiający blokowanie wkrętów w dystalnej części gwoździ.
W skład systemu wchodzą gwoździe udowe, piszczelowe, ramienne i przedramienne.
 
 

      Zobacz pełną ofertę

CHARFIX2 System gwoździ śródszpikowych blokowanych jest rozwinięciem systemu CHARFIX. Zachowuje jego najlepsze cechy i wprowadza szereg nowych rozwiązań.
Implanty wykonane są ze stopu tytanu. Ich  większa biozgodność rozszerza zakres stosowania diagnostyki MRI. Zmienione profile gwoździ lepiej odwzorowują anatomię kości i ułatwiają ich wprowadzanie.
Opcja wprowadzenia wkrętów blokujących pod innym niż prostopadły do osi gwoździa kątem umożliwia stabilizację skomplikowanych złamań wieloodłamowych.
Dwukrotny gwint zastosowany w elementach blokujących przyspiesza ich wprowadzenie.
Celowniki będące na wyposażeniu instrumentariów wykorzystują elementy przezierne dla promieni RTG ułatwiając śródoperacyjną kontrolę położenia implantu. Poza tym pozwalają one na skuteczne i szybkie blokowanie wkrętów we wszystkich otworach części proksymalnej gwoździ. Dają również możliwość wykonania śródoperacyjnej kompresji odłamów bez konieczności ich demontażu. Mechanizm blokowania tulei prowadzących zapobiega ich wysunięciu w trakcie zabiegu.
System składa się z gwoździ udowych, piszczelowych i ramiennych.
      
 

            Zobacz pełną ofertę

ChLP System płytek blokowanych wykonany jest ze stopu tytanu i dzieli się na 3 podsystemy kodowane kolorami:
  • 4,0 ChLP (zielony) przeznaczony do stabilizacji złamań kości drobnych (stopa, dłoń, nadgarstek) oraz nasady bliższej i dalszej kości przedramienia
  • 5,0 ChLP (brązowy) opracowany do leczenia złamań kości ramiennej i obojczyka oraz kości podudzia i stępu
  • 7,0 ChLP (niebieski) dedykowany do zaopatrywania złamań kości udowej oraz trzonu i nasady bliższej kości piszczelowej
System pozwala na uzyskanie kątowo stabilnego unieruchomienia kości. Łączy w sobie technikę wkrętów blokowanych z konwencjonalnymi technikami leczenia złamań płytkami.
W skład systemu wchodzą implanty, zestaw narzędzi oraz wyposażenie dodatkowe w postaci statywów, puszek sterylizacyjnych itp. ułatwiających przechowywanie, logistykę i pracę na bloku operacyjnym.
Zastosowanie techniki małoinwazyjnej MIPO możliwe jest dzięki zestawom narzędzi dedykowanym dla poszczególnych płytek.
Bogaty asortyment płyt umożliwia zaopatrywanie szerokiego wachlarza złamań.
Kształt płyt odzwierciedla anatomię kości, co jest szczególnie ważne przy złamaniach okołostawowych. Jednocześnie płytka nie musi być precyzyjnie dopasowana do kości w celu zapewnienia stabilności zespolenia.
Płytki wyposażone są w oddzielne otwory do wkrętów blokowanych i wkrętów standardowych. Odrębny otwór do wkrętów blokowanych, poprzez większą powierzchnię kontaktu głowy wkręta z płytą, zwiększa stabilność połączenia oraz zmniejsza ryzyko zarastania gwintu tkankami.
Otwory kompresyjne pozwalają na stosowania kompresji w obu kierunkach.
Dodatkowo płyty i posiadają otwory do pozycjonowania (wydłużone), kierunkowe, do czasowej stabilizacji i doszycia tkanek miękkich.
Części proksymalne płyt zapewniają wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe wprowadzanie wkrętów, pozwalając na zaopatrywanie wieloodłamowych złamań przy- i przeznasadowych zapewniając lepsze odtwarzanie powierzchni stawowych.
System jest wyposażony w dopasowane nakładki celujące ułatwiające prawidłowe wykonanie otworów oraz wprowadzenie wkrętów blokujących.