+48 85 8686 100
+48 85 8686 101
chm@chm.eu

Endoproteza GKP

Endoproteza głowy kości promieniowej GKP umożliwia leczenia wieloodłamowych złamań głowy kości promieniowej w przypadku, gdy repozycja odłamów i ich stabilna osteosynteza jest niemożliwa.

Na system leczenia wieloodłamowych złamań głowy kości promieniowej składają się:
• implanty,
• instrumenty oraz narzędzia pomocnicze przy wszczepianiu implantów,
• instrukcje i techniki operacyjne.

WSKAZANIA
Wskazaniami do endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej w przypadku jej wieloodłamowego złamania (Typ III wg klasyfi kacji Masona) są następujące uszkodzenia współistniejące:
• zwichnięcie stawu łokciowego ze złamaniem głowy kości promieniowej (Typ IV),
• uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego,
• uszkodzenie więzadła pobocznego bocznego łokciowego,
• uszkodzenie typu Monteggia ze złamaniem wyrostka łokciowego i głowy kości promieniowej,
• złamanie większej części wyrostka dziobiastego (Typ II i III),
• współistniejące uszkodzenie stawu promieniowo-łokciowego dalszego (typu Essex-Lopresti) lub uszkodzenie błony międzykostnej,
• jako kombinacja powyższych - kompleksowe uszkodzenie i niestabilność (complex injury and instability).
 

Przedstawiony asortyment endoprotez wykonany jest ze stopu kobaltu oraz z polietylenu UHMWPE zgodnych ze standardami ISO 5832 oraz ISO 5834. Gwarancją wysokiej klasy wykonania endoprotez są Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, EN ISO 13485 oraz spełniające wymogi Dyrektywy 93/42/EEC.

Implanty oraz instrumentarium zostało opracowane przy współpracy z profesorem Stanisławem Pomianowskim, Kierownikiem Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w Otwocku.

Archives

No other versions

Other products